x

Byggdetaljer Bjelkelag

Detaljnr. Dato Innhold
    B01  GENERELT BJELKELAG:
B01-100                        06.02.14   Prinsipputførelse
B01-200    23.04.13 Sideavstiving av gulvbjelke over opplegg              
    B02 BJELKELAG PÅ MUR
    Grunnmurssystem med isolasjonskjerne
B02-100 18.06.14

Enkel heltre grunnmursvill. Del 1:
Oppleggskapasitet mot grunnmurssvill 

B02-105 03.10.16 Enkel heltre grunnmurssvill. Del 2:
Montering av klossforsterkning
B02-110 30.09.16 Enkel heltre grunnmurssvill. Del 3:
Kapasitet klossforsterkning
B02-120 07.01.14 Dobbel heltre grunnmurssvill. Del 1:
Oppleggskapasitet mot grunnmurssvill
B02-125 29.09.16 Dobbel heltre grunnmurssvill. Del 2:
Montering av klossforsterkning.
B02-130 03.10.16 Dobbel heltre grunnmurssvill. Del 3:
Kapasitet klossforsterkning.
    Grunnmurssystem med betongkjerne, isolasjon på ut- og innside
B02-200 09.01.19

Utkraget gulvbjelke/svill. Del 1:
Oppleggskapasitet

B02-205 09.01.19 Utkraget gulvbjelke/svill. Del 2:
Montering av klossforsterkning
B02-210 09.01.19 Utkraget gulvbjelke/svill. Del 3:                 
Kapasitet klossforsterkning
B02-220 24.06.14 Inntrukket bjelkelag
    B03 - MELLOMBJELKELAG
B03-100 22.08.14 Bindingsverk av Masonite med alternativer. Del 1:
Oppleggskapasitet
B03-105 13.01.14 Bindingsverk av Masonite med alternativer. Del 2:
Montering av klossforsterkning
B03-110 22.08.14 Bindingsverk av Masonite med alternativer. Del 3:
Kapasitet klossforsterkning
    B04 - OPPLEGG
B04-100 09.10.18 Midtopplegg - Prinsipputførelse, med/uten forsterkning
B04-105 10.10.18 Endeopplegg- Prinsipputførelse, med/uten forsterkning
B04-110 05.10.18 Midtopplegg - Oppleggskapasitet halvårslast (nyttel.)
B04-111 05.10.18 Midtopplegg - Oppleggskapasitet korttidslast (snø)
B04 115 06.05.19 Endeopplegg - Oppleggskapasitet halvårslast (nyttel.)
B04-116 06.05.19 Endeopplegg - Oppleggskapasitet korttidslast (snø)
B04-200 01.04.14 Stender/søyle utenfor modul - Prinsipputførelse forsterkning
B04-250 28.09.16 Klossforsterkning under bærevegg av heltre
B04 300 28.01.13 Kubbing over/under bærevegger - Kapasitet mot svill
B04-310 07.09.17 Stender ute av modul. Del 1:
Kubbing og kantplate/bjelke som bæring
B04-311 07.09.17 Stender ute av modul. Del 2:
Kubbing og kantplate/bjelke som bæring
B04 400 28.01.13 Forsterkning for søyler - Prinsipputførelser
B04-405 18.03.24 Forsterkning for søyler med treklosser
    B05 - UTVEKSLINGER
B05 100 31.03.11 Stikkspikring - Prinsipputførelse
B05 200 07.04.12 Utveksling med stegforsterkningsplater
B05 300 16.05.13 Stegforsterkning på endeopplegg for beslag
B05 301 07.05.12 Stegforsterkning for veksel
    B06 - BALKONG
B06 400 26.04.13 Utkraget balkong
B06 500 29.04.13 Understøttet balkong
    B09 - GULVBJELKE MED GARP/HAKK
B09 200 01.04.14 Forsterket hakk - Del 1: Endeopplegg
B09 205 04.05.12 Forsterket hakk - Del 2: Midtopplegg med delt bjelke
B09 210 04.05.12 Forsterket hakk - Del 3: Midtopplegg momentstivt (kontinuerlig)
B09 300 16.08.16 Gulvbjelke mot underflens ståldrager - Del 1:
Prinsipputførelser
B09 305 16.08.16 Gulvbjelke underflens ståldrager - Del 2:
Oppleggskapasiteter
B09 310 05.12.14 Forsterkning mot ståldrager - Del 1: 
Kontinuerlig overflens
B09-311 05.12.14 Forsterkning mot ståldrager - Del 2:
Kontinuerlig over- og underflens
B10-100 12.05.11 Tverravstiving
    B12 - HULLTAKING
B12 105 14.11.17 Veiledning for hullplassering
B12 106  28.05.19 Tabeller for hulltaking - runde hull
B12-107 10.08.18 Tabell for hulltaking - rektangulære hull
B12-109 10.08.18 Regler for hulltaking
B12-110 03.05.23 Utbedring av feilplasserte hull
    DIVERSE BJELKELAG
B07 100 16.0513 Varmeisolasjon og tettesjikt
B08-100 16.08.16 Lydbjelkelag
B08 200 26.04.13 Montering av lydbøyle
B14 100 30.04.13 Fall til sluk i våtrom

 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.