x

Produktfordeler

Strengere miljøkrav og stigende strømpriser gjør det viktigere enn noensinne å velge bygg- og konstruksjonsmateriale som er både miljøvennlige og energieffektive. Bare det faktum at råvaren kan utnyttes så effektivt gjør Masonite Beams I-bjelker helt unike. Opp til 80% av treets volum benyttes. Bjelkens  I-profil gjør at kuldebroene  minimeres og at mindre råvare behøves. Dette leder igjen videre til lavere energikostnader og dermed lavere bokostnader.

Miljø- og ressursbelastningen er så liten som mulig siden også mindre virkesdimensjoner kan benyttes. I tillegg produseres stegmaterialet av sagbrukenes biprodukter.  Dermed utnyttes naturens ressurser svært effektivt. I takt med at energikostnadene øker har energi- og miljøfordelene med trebaserte I-bjelker blitt svært mye synligere.

Våre produkt har en rekke økonomiske og tekniske fordeler sammenlignet med alternative materialvalg.

Lange
Standardlengder opp til 13,3 m, men med mulighet til å produsere opp til 18 m.

Sterke
Produktene lages av nøye utvalgt konstruksjonsvirke og spesielle platematerialer.

Lette
Den betydelige lavere vekten, sammenlignet med vanlig konstruksjonsvirke, gir lett håndterbare produkter.

Rette
Minimalt med skjevhet og krymping ved fuktpåvirkninger gjennom limte komponenter.

Energifordeler
Redusert varmetap, ettersom kuldebroene er mindre, ved bruk av Masonite Beams produkter sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer.

Miljøfordeler
Miljø- og ressursbelastningen er så liten som mulig siden også mindre virkesdimensjoner kan benyttes.  Ressursene utnyttes effektivt i Masonite Beams produkter. Betydelig mindre råvare benyttes sammenlignet med tradisjonelle trekonstruksjon. Les LCA-analysen på vårt byggsystem her! 

Enkel hulltaking for installasjoner
Installasjoner fikses lett gjennom smidig hulltaking i det relativt tynne steget. 
Hullkapping i steget på Masonite Beams bjelker går fort - og er enkelt. Hvis kunden ønsker kan bjelkene til og med leveres ferdig hullede etter ønsket mål. Det gjør at tid og penger kan spares siden montøren kan arbeide mer effektivt.

Kundetilpassede produkter med kort byggetid
Masonite Beams produkter kan tilpasses kundens ønsker og behov både i forhold til lengder, skråkapping, isolering, hulltaking og leveranse. Vi forbereder så mye som mulig slik at det kan spares tid på byggeplassen. Det er i tillegg veldig enkelt å håndtere I-bjelkene på grunn av den lave vekten.  

Minimale etterjusteringer
Det faktum at Masonite Beams produkter er formstabile og ikke vrir seg, minimerer risikoen for kostbare etterjusteringer. Vridd treverk kan etter en stund gi problemer som knirk i gulvet, lekkasjer mm. Ved bruk av Masonite Beams produkter slipper kunde å bekymre seg for å måtte gjøre slike justeringer. 

Typegodkjente og kontrollerte
Masonite Beams I-bjelker er typegodkjente både i Norge, Sverige og de fleste Europeiske land. Fabrikken vår er ISO sertifisert, vi har ETA for Masonite, Breeam egendeklarasjon og andre godkjenninger - så du er helt trygg for produktenes og produksjonsmetodikkens kvalitet. 

ISO sertifisering
Fabrikken vår har både ISO 14001 og ISO 9001. Se våre dokument her:

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.