x

Byggdetaljer vegg

     Y01 - Generelt yttervegg
Y01-400 31.08.16  Hjørneløsninger
Y01 500          01.03.13  Prinsipputførelse isolering                                     
     
    Y02 - SVILL PÅ RINGMUR
    Ringmur med isolasjonskjerne:
Y02 010 25.03.20  Oppleggskapasiteter Del 1 - I-bjelkesvill uforsterket
Y02 011 26.03.20 Oppleggskapasiteter Del 2 - I-bjelkesvill forsterket
Y02 012 16.04.14 Oppleggskapasiteter Del 1 - I-bjelkesvill forsterket, ene flens utkraget
Y02 013 31.03.20 Oppleggskapasiteter Del 4 - Alternative sviller
    Med betongkjerne:
Y02 014 16.12.13 Oppleggskapasiteter Del 5 - I-bjelkesvill forsterket
Y02 015 16.12.13 Oppleggskapasiteter Del 6 - Alternative sviller
     
    Y04 - STANDARDLENGDER BYGGEPLASS
Y04 010 13.03.13 Generelle prinsippløsninger Del 1
Y04 011 13.03.13 Generelle prinsippløsninger Del 2
    Y05 - VEGGÅPNINGER
Y05 100 05.02.13 Veggåpning uten vertikalbelastning - ikke bærende vegger
Y05 200 03.01.17 Bærende overdekning av Masonite - prinsippløsninger                    
Y05-201 26.05.17 Bærende overdekning av Masonite - ett felt
Y05-202 30.05.17 Bærende overdekning av Masonite - to eller flere felt
Y05 204 03.01.17 Bærende overdekning av Masonite - beregningseksempler
Y05 300 25.02.13 Bærende kantbjelke Del 1
Y05 305 11.02.13 Bærende kantbjelke Del 2 - prinsipputførelse
    Y06 - TAK
Y06 100 01.07.15 Opplegg mot tak Del 1 - generelt
Y06 105 02.07.15 Opplegg mot tak Del 2 - oppleggskapasiteter
     
    Y07 - UTFYLLENDE BINDINGSVERK
Y07-010 25.06.18 Del 1: Generelt
    Stender delt mellom dekker:
Y07 100 05.09.16 Generelt - prinsippløsninger
    Kontinuerlig forbigående stender:
Y07-200 04.01.19 Generelt - prinsippløsninger
    Kontinuerlig forbigående slisset stender:
Y07-210 18.01.21 IUSE bjelkesko mellom stender og svill
Y07-211 02.01.19 Vinkelbeslag mellom stender og svill
Y07-212 25.06.18 Konstruksjonsskrue mellom stender og svill
Y07-213 30.05.24 Utfyllende bindingsverk. Forankring mot vind
Y07-214 30.05.24 Utfyllende bindingsverk. Forankring mot vind
    Svill mot dekker:
Y07-220 02.01.19 Tresvill til massivt betongdekke
Y07-222 02.01.19 Tresvill til hulldekke av betong
    Diverse bindingsverk:
Y08 100 10.03.13 Etterisolering av yttervegg
Y10 010 28.03.14 Vindforankring av vegg til mur

 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.