x

Miljø og bærekraft

MILJØ OG BÆREKRAFT
Vi er forpliktet til å beskytte miljøet og minimere vår påvirkning av naturen. Vårt mål er å drive virksomheten på en bærekraftig måte som fremmer miljøvern og sosialt ansvar. For å oppnå dette, jobber vi ut ifra vår miljøpolicy som kan leses her.

Vår virksomhet er basert på bruk av fornybare råvarer fra skogen, og det å skape varige produkter av dette, samtidig som det vokser opp ny skog der vi har høstet, er et bidrag til å øke karbonlagring i produkter. Samtidig bidrar I-bjelken til å holde råvarebruken nede, og bidrar til bedre u-verdier i bygningsdeler der den benyttes.

I en tid hvor klimautfordringene begynner å gjøre seg gjeldende er bevisstheten rundt egen virksomhet viktig. For oss er det viktig å være bærekraftig. Ut over våre økonomiske mål skal vi være bevisst vår påvirkning på samfunn og miljø.

FNS BÆREKRAFTSMÅL
FNs initiativ agenda-2030 har satt 17 bærekraftsmål for en bærekraftig utvikling.
I vårt arbeid med utvikling av en bærekraftstrategi har vi valgt å prioritere og jobbe med følgende 7 av FN`s bærekraftsmål:

 

Mål 12, 13 og 15
Ansvarlig forbruk og produksjon – Stoppe Klimaendringene – Livet på land
Masonite Beams AS skal bidra til mer ansvarlig forbruk og produksjon i egne aktiviteter, samt ved å påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
Hva gjør vi? Les mer her.

 

Mål 4 og 11 
God utdanning - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Masonite Beams ønsker å skape et trygt og godt arbeidsmiljø og være en attraktiv og bærekraftig arbeidsgiver.
Hva gjør vi? Les mer her.

 

Mål 8 og 9
Anstendig arbeid og økonomisk vekst - industri, innovasjon og infrastruktur
Byggebransjen har et stort potensial for å jobbe smartere og mer digitalt. Som en komplett leverandør av bygg konstruksjon kan vi bidra til denne utviklingen i våre leveranser, ute på byggeplassene og hos våre leverandører.
Hva gjør vi? Les mer her.

 
For ytterligere informasjon om konsernet sitt arbeid med bærekraft, viser vi til Byggmas bærekraftsrapport her

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette. Loven gjelder foreløpig for større virksomheter, så vel private som offentlige. Den omfatter aksjeselskap, børsnoterte selskaper og andre som oppfyller minst to av tre krav: - Mer enn 50 årsverk (i gjennomsnitt) gjennom regnskapsåret - Årlig salgsinntekt som overstiger kr 70 millioner - Balanse som overstiger kr 35 millioner
Se Byggmas aktsomhetsvurdering.


Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.