x

Byggdetaljer tak

     
T02 600  22.12.09 Kompakte rettvendte tak 
    LØSE UTSTIKK
T03 300  29.03.11 Løse utstikk med spikerplater
T03 310  29.03.11 Tabell for løse utstikk skrudd 
T03 311  29.03.11 Prinsipputførelse løse utstikk med skruer - Del 1
T03 312  29.03.11 Prinsipputførelse løse utstikk med skruer - Del 2
    SPERRER MED GARP OG HAKK
T03 450  16.08.16 Forsterkning av garp - Del 1 - utstikk kapasiteter
T03 455  28.11.19 Forsterkning av garp - Del 2 - endeopplegg kapasiteter
T03 456  06.07.15 Forsterkning av garp - Del 3 - raftopplegg kapasiteter
T03 460  02.05.12 Forsterkning av garp - Del 4 - midtopplegg leddet kapasiteter
T03 465  06.07.15 Forsterkning av garp - Del 5 - midtopplegg momentstivt (ene flens kontinuerlig)
T03-470  26.08.19 Små garp og mønelask
T03-480 13.10.23 Sperre opplagt på underflens ståldrager
    STEGFORSTERKNING FOR BESLAG OG VEKSLING
T03 510  16.05.13 Stegforsterkning på endeopplegg for beslag                         
T03 511  08.05.12 Stegforsterkning for veksel 
    SKRÅ SVILL OG OPPLEGGSLEKT
T03 600 11.04.19  Skrå svill i saltak - prinsipputførelse
T03 605 11.04.19  Skrå svill i pulttak, uten utstikk - prinsipputførelse
T03 610 10.05.19  Skrå svill, endeopplegg på raft - oppleggskapasiteter.
T03 611 10.05.19  Skrå svill, midtopplegg - oppleggskapasiteter
T03 612 09.04.19  Skrå svill, møne i saltak - oppleggskapasiteter
T03 613 10.05.19  Skrå svill, møne i pulttak - oppleggskapasiteter
T03 616 11.04.19 Generelt - konstruksjonsregler og alternativer
T03-617 10.05.19 Generelt - info og beregningseksempel
T03-650  06.03.15 Limt kile til sperre
T03-660  17.10.19 Oppleggslekt spikret til sperre
T03-661 17.10.19 Oppleggslekt spikret til sperre. Lekt mot møne, alt. utførelser
T03-700 25.04.19 Klossforsterket sperreopplegg
    SKIFTESPERRER
T03 810  01.04.14 Montasje av beslag 140x140 - kapasitet
T03 811  01.04.14 Skiftesperrer. Montasje av beslag 180x180 
T03 812  01.04.14 Skiftesperrer. Montasje av beslag 270x180 
T03 813 15.01.13 Skiftesperrer. Stikkspikring- og skruing 
    EKSENTRISK MØNEOPPLEGG
T03 900  20.09.23 Sperre med eksentrisk møne opplegg
    ÅSTAK
T06-200  31.05.17 Åstak, teori og virkemåte
T06-210  31.05.17 Åstak, detaljløsninger
    DIVERSE TAK
T10-100  21.05.13 Vindforankring

 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.